Monday, October 14, 2019

BẢN TÓM LƯỢC CỦA JIM WEBB BUỔI LỄ “LOST SOLDIERS” 26 Tây Tháng Mười, Năm 2019.

JIM WEBB SUMMARY
LOST SOLDIERS CEREMONY 26 October 2019
  
We would like to provide a summary of the ceremony and interment events that will take place on 26 October at Freedom Park and in the nearby Westminster Cemetery in Orange County, California. 
The general public is invited and encouraged to attend.  A large crowd is expected.  Unfortunately there will be limited seating, available only to pre-registered VIP and handicapped visitors. 
A media section will be reserved near the Eternal Flame area of the park.  Media representatives are asked to pre-register with Lost Soldiers Foundation in order to gain access to the media section and to request possible interviews. 
The Freedom Park ceremony will begin promptly at 9:00 AM.  Seating will be available beginning at 8:15.  The hearse bearing the remains of the 81 ARVN soldiers will arrive at 8:45.  The casket will promptly be escorted from the hearse to the Eternal Flame area by an honor guard of former ARVN soldiers. 
There will then follow traditional formalities such as the presentation of colors, the singing of national anthems by a Vietnamese-American chorus, a wreath laying accompanied by a uniformed bagpiper, and a three-volley rifle salute followed by a bugler playing “Taps,” both performed by a contingent of United States Marines.  These formalities will intermix throughout the speaking program. 
 
We are pleased to announce that the speaking program will include:
Westminster Mayor Tri Ta, a highly respected political leader in Orange County political circles, whose father was incarcerated in communist re-education camps after the fall of South Vietnam and whose family immigrated to the United States in 1989.
U.S. Secretary of the Navy Richard Spencer, who served as a Marine Corps helicopter pilot before pursuing a successful business career.  Secretary Spencer was a key supporter of this project during sensitive negotiations inside the Department of Defense.
Mr. Fred Smith, who served with great distinction as a Marine Corps infantry officer in Quang Nam Province, Vietnam before creating and becoming Chairman of the internationally successful company Federal Express.  Mr. Smith has been a strong supporter of veteran projects for many years and provided crucial financial support for the Lost Soldiers Foundation.   
Mr. Phan Nhat Nam, who served as an Airborne officer in the same battalion as the 81 lost ARVN soldiers, after which he became South Vietnam’s most famous war reporter.  Widely respected for his honesty and integrity, in 1973 he was South Vietnam’s Secretary for the Joint Military Committee during the Paris Agreements, which was responsible for negotiating the release of American POW’s.  After the fall of South Vietnam he himself was imprisoned for 14 years in communist re-education camps, often in solitary confinement.
Dr. Hiep Nguyen, President of the Gia Dinh Mu Do (family of the red berets), the organization representing former soldiers who served in the ARVN Airborne.
Following this ceremony, the casket will be reloaded onto the hearse and there will be a one-mile procession to the Westminster Cemetery.  A brief, traditional military service will take place at the cemetery, followed by the interment of the casket bearing the remains of the 81 Airborne soldiers. 
We are very proud and grateful that the resting place of these soldiers will be near an existing memorial that honors and remembers the journey of hundreds of thousands of Vietnamese “Boat People,” who risked rape, robbery and often death on the open seas after the fall of South Vietnam in order to pursue a life of freedom here in the United States.  
 
 ************************************************


Jeffrey E. McFadden
Law Offices of Jeffrey E. McFadden, LLC
312 Prospect Bay Drive East
Grasonville, MD  21638
(410) 490-1163

********************************************************************
 BẢN TÓM LƯỢC CỦA JIM WEBB
 
BUỔI LỄ “LOST SOLDIERS” 26 Tây Tháng Mười, Năm 2019.
 Chúng tôi muốn cung cấp bản tóm lược của buổi lễ và buổi chôn cất sẽ được diễn ra ngày 26 Tây Tháng Mười tại Freedom Park (Công Viên Tự Do), và Nghĩa Trang Westminster gần đó tại Quận Cam (Orange County), California. 
 Đồng bào dân chúng được mời và khuyến khích tham dự. Số lượng đông đảo sẽ có mặt. Rất tiếc chỗ ngồi có giới hạng, chỉ có sẳn cho các quan khách VIP được ghi danh trước và các phế nhân. 
 Khu vực truyền thông báo chí sẽ được dành sẳn ngay gần địa điểm Eternal Flame của trong viên. Những đại diện của truyền thông yêu cầu ghi danh trước với Lost Soldiers Foundation để mới được vào trong khu vực truyền thông và yêu cầu khả dĩ phỏng vấn. 
 Buổi lễ tại Freedom Park bắt đầu đúng 9 giờ sáng. Chỗ ngồi sẽ có sẳn từ lúc 8 giờ 15 phút. Xe cỗ quan tài mang 81 hài cốt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (ARVN) đến lúc 8 giờ 45 phút. Quan tài sẽ được hộ tống đúng giờ từ xe tang đến khu vực Eternal Flame bằng sự hộ tống danh dự của Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. 
 Sau đó theo nghi thức thông lệ long trọng như chào đón quốc quân kỳ, chào quốc ca do ban họp ca Việt-Mỹ, một tràng hoa được dâng lên theo sau một người mặc đồng phục thổi kèn túi, và ba hồi súng vinh danh rồi sau đó là kèn “Chiêu Hồn”, cả hai điều nầy do Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đảm trách.  Các nghi thức nầy sẽ được xen lẫn vào với các phần diễn văn. 
Chúng tôi rất vui lòng thông báo chương trình diễn văn sẽ bao gồm:
 
Thị Trưởng Westminster Tạ Trí, một vị lãnh đạo chính trị được kính mến trong chính trường thuộc địa hạt Quận Cam, Organge County, thân phụ của ông bịgiam cầm trong lao tù trại cải tạo cộng sản sau khi Miền Nam sụp đổ và gia đình của ông được đ̣inh cư đến Hoa Kỳ vào năm 1989.
 Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Navy Richard Spencer, người đã từng là phi công trực thăng phục vụ trong Thuỷ Quân Lục Chiến trước khi ông thành công trong việc đeo đuổi ngành thương trường.  Bộ Trưởng Spencer là nhân vật chính yếu hậu thuẩn trong công tác nầy ở thời điểm rất là nhạy cảm thương thuyết nội bộ bên trong Bộ Quốc Phòng.
 Ông Fred Smith, người phục vụ thật là khác biệt giữa một sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại Tỉnh Quãng Nam, Việt Nam, trước khi tạo thành một Chủ Tịch của công ty thành công Federal Express Quốc Tế.  Ông Smith đã từng là mạnh thường quân cho các công trình cựu chiến binh trong rất nhiều năm qua và là một vị mạnh  thường quân trọng yếu hậu thuẫn tài chính cho Lost Soldiers Foundation.  
 Ông Phan Nhật Nam, là một sĩ quan Nhảy Dù phục vụ ngay trong cùng tiểu đoàn của 81 vị Quân Nhân QLVNCH lạc loài, mà sau nầy ông trở thành phóng viên chiến trường nổi tiếng của Miền Nam Việt Nam. Đức tính chính trực và sự thành thật chính đáng của ông được lan truyền kính nể một cách rộng rãi, vào năm 1973 ông là Thư Ký của Miên Nam Việt Nam cho Hội Đồng Liên Minh Quân Sự trong suốt Các Thoả Hiệp Paris, điều nầy là trách nhiệm cho việc thương lượng việc trả tù binh Chiến Tranh người Hoa Kỳ.  Sau khi sự sụp đổ Miền Nam Việt Nam, ông bị giam cầm trong ngục tù cộng sản 14 năm, hầu hết là bị nhốt biệt giam.
 Bác sĩ Nguyễn Hiệp, Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ, một tổ chức đại diện cho các cựu quân nhân đã phục vụ trong Binh Chủng Nhảy Dù thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
 Theo sau buổi lễ nầy, quan tài được mang để lại cỗ xe tang và sẽ di chuyển theo lộ trình một dặm đường đến nghĩa trang Westminster Cemetery.  Một cách ngắn gọn, nghi thức phong tục quân sự sẽ diễn ra tại nghĩa trang, tiếp theo sau là phần chôn cất quan tài chứa đựng các hài cốt của 81 vị Lính Nhảy Dù.
 Chúng tôi rất hãnh diện và tri ân rằng nơi yên nghỉ của các vị quân nhân nầy sẽ được gần một đài tưởng niệm mà đài tưởng niệm nầy vinh danh và ghi nhớ một cuộc hành trình của hàng trăm ngàn “Thuyền Nhân” Việt Nam, những người đã bất chấp hiểm nguy của sự hãm hiếp, cướp bóc và thường là tử vong ngoài biển cả mênh mông sau khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ để mưu tìm sự sống tự do nơi đây tại Hoa Kỳ.  
 CHÂN THÀNH CẢM TẠ,
 Nếu quý vị có thắc mắc hay câu hỏi,
xin liên lạc về: Lostsoldiers@lostsoldiersfoundation.com

Friday, October 4, 2019

John Myers

From Tilt:
Friends,
It's once again my sad, sad duty to announce the death of another SOG recon man, Tony Herrell last night in Mich. His daughter told me that Tony didn't feel good, drove himself to the hospital, parked and died behind the wheel of his Ford pickup.
Tony went through SFTG with Spider, Rick, Rick Howard, Ron Owens at A Company. He was our first baseman on A Com. softball team.
After some time as FOB 3, he came down to FOB 1 he was on ST Louisiana originally with John MacIntyre, then with Pete Boggs. At the end July 1968, S-3 asked Tony if he wanted to work in the comm center, an assignment where he excelled.
It's too early for any funeral announcements. Tony's daughter Devon said they will attempt to have Tony buried at Arlington Nat'l. Cemetery.
She and her brother Chris, are planning on attending SOAR.
I spoke with Tony's sister Jessie Grant - Her e-mail is in the cc box, and she expressed how much our friendship meant to Tony.
Thus, we add Tony's name to the long list of SOG Recon men who've left us too early in life: Doug LeTourneau, Eldon Bargewell, Sully deFontaine, Pete Buscetto, and our SOA RIder Director Tom Carrell. Rick Howard lost his beloved Barbara earlier this year.
Respectfully submitted,

Thursday, October 3, 2019

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019

  
81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ
TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HÒA
*************
1)-8:00AM –TẬP TRUNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ (SẮP XẾP ĐỘI HÌNH)
2)-9:00AM –TIẾP RƯỚC LINH CỬU ĐẾN TƯỢNG ĐÀI (CHÀO KÍNH)
3)-9:30AM –NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ VÀ LỄ TRUY ĐIỆU
4)-10:00AM –ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM :
           *- CỰU TNS JIM WEBB (1 vòng hoa)   
*- CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN, TEAM 162, ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN, GĐMĐOC
    ( Chung 1 vòng hoa)
5)-10:10AM –PHÁT BIỂU CỦA CỰU THƯỢNG NGHỊ SĨ JIM WEBB
6)-10:20AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LOST SOLDIER FOUNDATION
7)-10:30AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ QUỐC PHÒNG
8)-10:35AM –PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC NGƯỜI MỸ
9)-10;40AM –PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐ VIỆT NAM                
10)-10:50AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TOÁN CỐ VẤN  NHẢY DÙ (TEAM 162)
11)-10:55AM –PHÁT BIỂU CỦA GĐMĐ ORANGE COUNTY VÀ VÙNG PHỤ CẬN                            
12)-11:00AM –SẮP XẾP ĐỘI HÌNH DI QUAN
            - 2 XE CẢNH SÁT MOTO DẪN ĐẦU
            - 4 XE JEEP QUÂN ĐỘI CÓ GẮN PHÙ HIỆU NHẢY DÙ TRÊN KIẾNG
            - XE TANG LIMOUSINE CHỞ QUAN TÀI ( 8 QUÂN NHÂN NHẢY DÙ QUÂN PHỤC NGHI LỄ
                VỚI DÂY  ĐAI TRẮNG HỘ TỐNG VÀ ĐƯA  QUAN TÀI LÊN XE TANG )
            -CỰU TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN
            -PHÁI ĐOÀN QUAN KHÁCH NGƯỜI MỸ
            -TOÀN THỂ CÁC MŨ ĐỎ
            -CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI BẠN
            -CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ
            -ĐỒNG HƯƠNG VIỆT NAM
13)-11:15AM BẮT ĐẦU DI QUAN ĐẾN  NGHĨA TRANG WMP
14)-ĐẶT VÒNG HOA CỦA THÂN NHÂN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN
15)- ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CẦU SIÊU
16)-LỄ THU VÀ XẾP CỜ  - TRAO CHO CỰU TNS JIM WEBB và TRAO LẠI CHO CHỦ TỊCH TƯ
17)-TIỄN HOA XUỐNG MỘ PHẦN TỬ SĨ THEO THỨ TỰ: TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG 
       ƯƠNG, ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO, THÂN NHÂN TỬ SĨ, CÁC QUAN KHÁCH MỸ, TEAM 162,
       ĐẠI DIỆN CÁC CHI HỘI, ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI, CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ,
       TOÀN THỂ MŨ ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG.
18)-LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC
19)-BUỔI LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HOÀN MÃN
SẼ CÓ PHÂN NHIỆM THEO TỪNG MỤC VÀ MC GỒM CÓ
         MC TỔNG QUÁT
         MC NGHI LỄ VÀ SĨ QUAN NGHI LỄ
         MC ĐIỀU HỢP ĐỘI HÌNH (SẼ CÓ BẢN ĐỒ ĐỘI HÌNH  TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ VÀ TẠI NGHĨA TRANG)


Chương Trình Lễ Tưởng Niệm, Thắp Nến Cầu Nguyện và Hát Cho Người Nằm Xuống,
5 giờ 30 chiều, ngày Chủ Nhật, 27/10/2019...
Tại : Nhà Hàng Diamond Seafood Palace # 3
         6731 Westminster Blvd. # 122
         Westminster, CA 92683
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM, THẮP NẾN CẦU NGUYỆNVÀ HÁT CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG

5 GIỜ 30 CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2019 
-1)- 5:00 PM – TIẾP ĐÓN QUÝ NIÊN TRƯỞNG, QUAN KHÁCH, THÂN NHÂN TỬ SĨ, MŨ ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG
2)- 6:30 PM – NGHI LỄ KHAI MẠC (CHÀO CỜ MỸ, VNCH, PHÚT MẶC NIỆM )
3)-6:45 PM – LỜI CHÀO MỪNG VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO
4)-6:50 PM – PHẦN PHÁT BIỂU CỦA BS CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐ/VN
5)-7:00 PM - LỄ TRUY ĐIỆU,DÂNG HƯƠNG, ĐỌC ĐIẾU VĂN (TRƯỚC BÀN THỜ TỬ SĨ.CÓ CHÁNH TẾPHỤ TẾ)
(Chủ lễ BS Chủ Tịch, Gia Đình và Thân Nhân Tử Sĩ, Phụ Lễ BTC)
(THẮP NẾN, MỖI NGƯỜI ĐỀU ĐƯƠC PHÁT MỘT NGỌN NẾN VÀ THẮP SÁNG LÚC TẮT ĐÈN ĐỌC ĐIẾU VĂN)
*** LỜI TÂM TÌNH VÀ CẢM TƯỞNG CỦA QUẢ PHỤ, TỬ SĨ và THÂN NHÂN CỦA 81 TỬ SĨ NHẢY DÙ
6)-7:30 PM – CẦU NGUYỆN, CẦU SIÊU CỦA ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO
7)-7:45 PM – DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT BIỂU CỦA LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH NAM CALIFORNIA
8)-7:50 PM – DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT BIỂU HỘI ĐỀN HÙNG HÃI NGOẠI
9)-7:55 PM – DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT BIỂU ĐỀN ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO
10)-8:00PM – DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT BIỂU ĐẠI DIỆN DÂN CỬ TIỂU BANG VÀ LIÊN BANG (Trao Tưởng Lục)
11)-8:10PM – DÂNG HƯƠNG VÀ PHÁT BIỂU ĐẠI DIỆN ĐỒNG HƯƠNG
12)-8:15PM – NHẠC CẢNH CHIẾN SĨ VÔ DANH
(CA SĨ NGỌC MINH VÀ BAN VĂN NGHỆ GĐMĐ/OC &VPC)
13)-8:25PM – ĐƠN CA
14)-8:30PM – ĐƠN CA
15)-8:35PM – ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH
16)-8:40PM – CA NHẠC
17)-8:45PM – CA NHẠC…………VÀ CÁC MỤC TIẾP NỐI….
-VÉ ỦNG HỘ ẨM THỰC: $ 35.00 / NGƯỜI
-TẤT CẢ 2 BUỔI LỄ SÁNG THỨ BẢY NGÀY 26/10/2019 VÀ TỐI CHỦ NHẬT 27/10/209
  CÁC QUÂN NHÂN NHẢY DÙ ĐỀU MẶC QUÂN PHỤC CHỈNH TỀ VÀ GẮN NƠ ĐEN NHỎ TRÊN TÚI ÁO TRÁI,   
CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN DỘI BẠN CŨNG  ĐƯỢC YÊU CẦU MẶC QUÂN PHỤC,
CÁC PHU NHÂN NHẢY DÙ ÁO DÀI ĐỒNG PHỤC ĐỀU GẮN NƠ ĐEN DÀI TRÊN NGỰC TRÁI
ĐỒNG HƯƠNG CŨNG ĐƯỢC MỜI GẮN NƠ ĐEN NHỎ
CHƯƠNG TRÌNH CŨNG CÓ THỂ THAY ĐỔI NHỎ TÙY THEO NHU CẦU.
 *************************************************************
 
         
 Vòng nguyệt quế
Máu se thịt, đã đông khô, khơi nguồn lịch sử
Thắp nén nhang, xin cúi xuống tạ ơn những thiên thần
Giữa đời mênh mông, băng qua biển rộng hiện thân
Vòng nguyệt quế, oai linh dọc ngang trời đất Việt
Súng hoen rỉ, đạn đồng bên  gót  giày vinh nhục
Quấn thẻ bài lạnh giá ràn rụa mỗi vết thương
Vang dội hò reo, đoàn quân đem thân chống giặc
Lửa hận thù, ngẫng mặt lên quân sử rạng danh!
Mỹ An (9/28/2019)
Tạ ơn những Thiên Thần Đại Đội 72 Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù.
Alpha Nguyễn Hữu Phước 
Hội Cựu SVSQ/Trừ Bị Vùng HTĐ và Phụ cận